top of page

HODEPINE

Hodepine er svært utbredt og symptomene er mange. Hodepinen kan være både pulserende, trykkende, strammende eller dunkende. Den kan sitte på en side eller i hele hodet. Noen kan også ha andre symptomer i forkant, underveis eller i etterkant av hodepinen. Dette kan være blant annet kvalme, lys- og lydskyhet, synsforstyrrelser og utmattelse. Migrene med og uten aura er en type hodepine som mange er kjent med. 

Av de primære hodepinene er det tre typer som er vanligst: tensjonshodepine, migrene og cervikogen hodepine. Hodepinene har ulike trekk, karakteristikker og årsaker. Flere studier viser at stress i veldig mange tilfeller er en hyppig årsak til hodepine.

 

Hodepine kan for mange oppleves hemmende i hverdagen. Et nyttig verktøy for å redusere hodepinen er å kartlegge hva som trigger og utløser hodepinen. Eksempler på triggere er stress og belastende situasjoner, lite søvn, stramme nakkemuskler, i noen tilfeller også ulike typer mat - for eksempel ost og sjokolade, og en rekke andre faktorer. Dersom man kan redusere forekomsten av sine triggere kan man også redusere hodepinen. Osteopaten hjelper deg gjerne med både kartlegging, behandling og forebygging. 

bottom of page