top of page

OSTEOPATI

Osteopati er en manuell behandlingsform hvor osteopaten bruker en rekke ulike behandlingsteknikker for å redusere pasientens plager og smerter. Osteopaten har god kunnskap om kroppens anatomi og hvordan muskler, ledd, organer og andre strukturer fungerer og påvirker hverandre. Osteopati dreier seg i stor grad om å finne årsaken til pasientens plager, og finne sammenhengen med den hverdagen pasienten lever. Osteopaten kartlegger pasientens plager ved å få informasjon fra pasienten om både nåværende og tidligere sykehistorie, for deretter å undersøke muskler, ledd og andre strukturer i kroppen. En viktig del av behandlingsforløpet er å kartlegge hvilke tiltak pasienten selv kan gjøre både fra et behandlende og forebyggende perspektiv. Ut ifra behov vil pasienten få tilpassede råd og veiledning, samt tøynings- og treningsøvelser ved behov.

Kraniell behandling

INDIVIDUELL TILPASNING

Som pasient ved Høyden Osteopatiklinikk får du et individuelt tilpasset behandlingsopplegg. Vi er alle forskjellige og har våre egne erfaringer, opplevelser, forventninger og behov som er annerledes enn for andre. Derfor tilpasses alltid konsultasjonen til nettopp deg. Med det brede utvalget av behandlingsteknikker tilpasser vi behandlingsforløpet til dine forventninger, dine smerter og din aktuelle problemstilling. 

Behandling av knesmerter
Osteopatisk behandling ankel

BEHANDLINGSTEKNIKKER

Osteopaten benytter mange ulike behandlingsteknikker, og disse teknikkene har ulike målsetninger og virkningsmekanismer. Teknikkene osteopaten benytter har som mål å øke bevegelsesutslaget i ledd, redusere smerte, redusere stress og anspenhet, redusere spenninger i muskulatur og optimalisere kroppens funksjon. Til dette benyttes det ulike teknikker som: leddmobilisering, leddmanipulasjon, muskeltøyninger, massasje, muskelenergiteknikker, bløtvevsbehandling og teknikker med fokus på fascie, bindevev og ligamenter.

Behandling av hånd-håndledd

OSTEOPATIENS REISE

Osteopati er en 4-årig høyskoleutdannelse på fulltid, som i Norge befinner seg ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Utdannelsen krever at studenten først fullfører en bachelorgrad i osteopati, og deretter en ettårige videreutdanning innen osteopati. Det fjerde året skriver studentene en diplom oppgave/hovedoppgave, som resulterer i tittelen Osteopat D.O. Hele osteopatiutdannelsen baserer seg på ulike vitenskapelige, kliniske og medisinske fag hvor både teori og praksis har mye fokus. Osteopaten har god kunnskap om blant annet kroppens anatomi, smertefysiologi, biopsykososiale problemstillinger, svangerskapsplager, idrettsskader, muskel- og skjelettplager og en rekke andre plager og smertetilstander i kroppen. I tillegg har osteopaten grunnleggende kunnskap om treningslære, ernæring og helsepsykologi. 

 

I land som Australia, New Zealand, Frankrike, Finland, Island, Portugal, Lichtenstein, Malta, Tyrkia og Sveits betraktes osteopati som en komplementær behandlingsform til andre behandlinger og medisinske intervensjoner. I Amerika har osteopatisk medisin vært godkjent og praktisert som en komplett medisinutdannelse i alle 50 statene siden 1973. I England har profesjonen vært lovregulert siden 1993 og samme år anerkjente den engelske legeforeningen osteopati som en "diskret, klinisk disiplin". I Norge ble det i desember 2020 vedtatt at osteopater skal autoriseres også i Norge, slik de er i blant annet England, Finland, Danmark og på Island.

bottom of page