top of page

Du blir aldri for gammel for å trene!

Oppdatert: 8. nov. 2018

Men hva er egentlig trening? Må det foregå på et treningssenter, være tungt og vanskelig hver gang?


Helsedirektoratet anbefaler alle voksne og eldre å være i moderat aktivitet minst 150 minutter hver uke (1). Er du lite aktiv i utgangspunktet vil helsegevinsten ved å være mer aktiv være veldig god (2). Det anbefales blant annet at du minst to dager i uken utfører øvelser som gir økt muskelstyrke. Har du dårlig balanse eller nedsatt mobilitet er det anbefalt å utføre balanseøvelser minst tre dager i uken. På den måten kan du forbedre balansen og forhindre fall.


Trening og aktivitet er det aldri for sent å begynne med. Muskler er ferskvare, og har behov for å være i bruk og bli belastet for å holde seg sterke og fleksible. Begynn for eksempel med disse øvelsene, utarbeidet av helsedirektoratet:


Helsedirektoratet har utarbeidet øvelser for å forebygge fall som kan lastes ned her: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitet


1. https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet

2. https://helsedirektoratet.no/folkehelse/fysisk-aktivitet/anbefalinger-fysisk-aktivitet

bottom of page