top of page

Muskel- og skjelettplager

Oppdatert: 1. apr. 2019

I løpet av livet vil de fleste av oss ha plager eller sykdommer knyttet til muskel- og skjelettsystemet, og dette er en av de vanligste årsakene til sykefravær (1). Muskel- og skjelettsykdommer er også en viktig årsak til redusert helse og livskvalitet. I forhold til alder er forekomsten av disse plagene hyppigere hos de eldre enn hos de yngre. Man ser også at det forekommer hyppigere hos kvinner enn hos menn. Men her er det også individuelle variasjoner i forhold til de ulike plagene. Noen av muskel- og skjelettsykdommene sees for eksempel hyppigst blant unge menn.


Over tid har det vist seg at forekomsten av bl.a. ryggsmerter har holdt seg relativt stabil, mens forekomsten av artrose, også kalt "slitasjegikt", har økt.


Muskel- og skjelettsykdommer "plager flest og koster mest".

Nest etter psykisk sykdom er muskel- og skjelettsykdommer den vanligste årsaken til uførhet. Muskel- og skjelettsykdommer utgjør ca 30% av tilfellene med sykefravær, og er med det den vanligste årsaken til sykefravær. Man kan si at muskel og skjelettsykdommer "plager flest og koster mest".


Forekomsten av knesmerter er økende. Ofte er disse smertene knyttet til idrettsskader, ensidig belastning og giktsykdommer.

Forebygging

Mange sykdommer i muskel- og skjelettsystemet er knyttet til livsstil og andre risikofaktorer. Så hva kan du gjøre selv for å forebygge?

  • Redusere stillesitting med en mer aktiv livsstil. Legg inn gode vaner med turgåing, sykling, styrketrening, gruppetimer på treningssenter eller andre ting. Prøv noe nytt, kanskje du finner en ny favorittaktivitet!

  • Dersom du har en stillesittende jobb foran PC kan du se på muligheter med hev-senk pult og utføre arbeidet stående.

  • Gå over til sunne hverdagsvaner og spar brus og snacks til lørdagskvelden.

Det er alltid en utfordring å skulle legge om til nye vaner. Vi liker som regel det vi er vandt til, og ofte krever det mye energi og viljestyrke å skulle bli vandt til noe annet. Men over tid vil dine nye vaner bli lettere å følge, og etterhvert krever det ikke den samme viljestyrken. Det har blitt til en vane.1. https://www.fhi.no/nettpub/hin/ikke-smittsomme/muskel-og-skjeletthelse/#muskel-og-skjelettplager-i-norge

bottom of page